Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Jaarlijks loopt in Nederland een aanzienlijk aantal jongeren hersenletsel op, waardoor zij moeten revalideren.

Het Daan Theeuwes Centrum in Woerden is uniek in ons land, omdat het zich richt op revalidatie van jonge mensen tussen 16 en 35 jaar. Met een team specialisten wordt aan deze jongeren een intensief neurorevalidatieprogramma aangeboden. Door maatwerk te leveren, wordt er gewerkt aan het herstellen van aangedane functies van deze patiënten. Daarbij is als doel gesteld een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid voor hun toekomst.

Het Daan Theeuwes Centrum biedt zorg aan voor zowel poliklinische als klinische patiënten. Voor deze laatste groep zijn kamers in een speciale afdeling van het naast gelegen ziekenhuis beschikbaar.

De vriendenstichting in het kort

Als Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum steunen wij van harte het doel, de missie en de behandelwijze van deze unieke specialistische kliniek. Het Daan Theeuwes Centrum bestaat sinds 2018, en in de afgelopen jaren heeft het bewezen door samen met het team behandelaars en de families van de patiënten, er alles aan te doen om hen een nieuwe toekomst te geven. De Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum heeft een ANBI status en is gevestigd in Woerden.

Het centrum

Een van de belangrijke onderdelen om de doelen van het Daan Theeuwes Centrum te bereiken is dat er continue wordt gewerkt aan innovatie en (technologische) wetenschappelijke ontwikkeling. Zo wordt er bij het Daan Theeuwes Centrum een meetstraat gebruikt, die alle voortgang in het revalidatieproces meet, opdat behandelprogramma’s doelmatig met optimaal resultaat worden ingezet, dan wel bijgestuurd. Het Daan Theeuwes Centrum werkt intensief samen met de Universitaire Ziekenhuizen van Amsterdam en heeft daarnaast een wetenschappelijke adviesraad. Beide voorzien in advies en toepassing in optimale diagnosestelling, behandeling en duur van behandelingen.

De vriendenstichting

De Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum heeft met name als doel de innovaties en ontwikkelingen van het Centrum financieel te steunen, omdat daardoor de meest kansrijke resultaten voor herstel mogelijk worden. Alle behandelingen in het Daan Theeuwes Centrum worden door zorgverzekeraars vergoed. Het onderzoek wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Daarnaast helpt de Stichting ook met het beschikbaar stellen van voorzieningen waar het Daan Theeuwes Centrum zelf geen geld voor heeft. Door geld te werven kunnen wij als Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum het mede mogelijk maken dat onderzoek en speciale voorzieningen kunnen worden ingezet in het Daan Theeuwes Centrum. Wij vragen u dan ook of u bereid bent geld te doneren. Er zijn verschillende projecten waar u aan kunt bijdragen, die voornamelijk gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek. U begrijpt dat wij uw bijdrage met grote waardering en in dankbaarheid zullen ontvangen. Want ook met uw bijdrage kunnen we met elkaar het werk in het Daan Theeuwes Centrum met succes continueren.

Contact

Bestuur Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum:
M. Zuijderhoudt (voorzitter), H. Knijff en J. Oomen

Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum
Polanerbaan 3
3447GN Woerden

E-mail: info@dtcvrienden.nl
Tel: 088 891 1000
KVK: 77644581
RISN: 861077830

Doneren

Doneer via:
NL40 FVLB 0632 8792 89
t.n.v. Stichting Vrienden van het Daan Theeuwes Centrum

Ieder bedrag helpt.